Polityka Ochrony Danych Osobowych

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Grzegorz Jaszczurowski ZHU MERKURY, 43-385 Jasienica 932.

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:

 1. adres e-mail: biuro@merkury-jaworze.pl
 2. adres pocztowy: 43-384 Jaworze ul. Bielska 616.

3. Jakie Państwa dane osobowe potrzebujemy do sprawnej współpracy:

 1. (a) dane Państwa firmy: nazwę, adres siedziby, adres e-mail i numer NIP
 2. (b) w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZHU MERKURY ? Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w celach handlowych tj. w celu:

 1. (a) wystawienia faktury za zakupione produkty
 2. (b) przedstawienia oferty handlowej naszej firmy
 3. (c) kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z obsługą zamówień
 4. (d) windykacji należności
 5. (e) w celach podatkowych i rachunkowych.

5. Co w przypadku kiedy nie wyrazicie Państwo zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych? W takiej sytuacji dalsza współpraca z Państwem stanie się dla nas praktycznie niemożliwa. Nie będziemy mogli kontaktować się z Państwem za pomocą adresu e-mail czy przesyłać ofert handlowych.

6. Gdzie przekazywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane przekazywane są jedynie do biura księgowego na fakturach i innych dokumentach zakupu związanych z Naszą współpracą, w celach podatkowych i rachunkowych. W przypadku powstania zaległości w płatnościach mogą również zostać przekazane zewnętrznej firmie windykacyjnej.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe przechowujemy przez okres trwania współpracy i później w celach rachunkowo-podatkowych.

8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu wycofania przez Państwa zgody. Macie Państwo również prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

9. Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności nie wycofacie Państwo zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych uznajemy, iż zgadzacie się Państwo z treścią polityki prywatności naszej firmy i nasza współpraca będzie przebiegała jak do tej pory. W przypadku kiedy nie zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez nas Waszych danych osobowych prosimy o niezwłoczny kontakt.Klauzula informacyjna dla osób będących naszym klientem lub kontrahentem

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Jaszczurowski ZHU MERKURY, 43-385 Jasienica 932.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem email: biuro@merkury-jaworze.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. A. realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
 2. B. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupnasprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
 3. C. dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 4. D. marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 5. E. statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 6. F. realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, tłumaczom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 2. Cel B. Do czasu przedawnienia roszczeń.
 3. Cel C. Do momentu zakończenia współpracy.
 4. Cel D. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.
 5. Cel E. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Jaszczurowski ZHU MERKURY, 43-385 Jasienica 932.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@merkury-jaworze.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.merkury-jaworze.pl na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszej strony i firmy hostingowej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACĘ

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Jaszczurowski ZHU MERKURY, 43-385 Jasienica 932.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@merkury-jaworze.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodny oraz Art. 22 Kodeksu Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila oraz portale rekrutacyjne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.


Informujemy również, że każde przesłane lub doręczone osobiście do Nas CV musi być zaopatrzone w klauzuję, której przykładową treść rzedstawiamy poniżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w działaniach marketingowych

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Jaszczurowski ZHU MERKURY, 43-385 Jasienica 932.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@merkury-jaworze.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes ADO – art.6. ust.1.lit.f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Facebook, firmie zajmującej się prowadzeniem naszych kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, firmie zajmującej się realizacją kampanii reklamowych w sieci Google, Youtube, Instagram, Facebook oraz firmie hostingowej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie a gdy podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes możliwość wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.Klauzula informacyjna dla pracowników, naszych klientów/kontrahentów

obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Jaszczurowski ZHU MERKURY, 43-385 Jasienica 932.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: biuro@merkury-jaworze.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy i relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - art.6. ust.1.lit.f. RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej z wyłączeniem pracowników firm transportowych realizujących umowę przewozu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z pracodawcom z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw wynikających z roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem wypełnienia przepisów prawa.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.


Merkury - partnerzy
Merkury - partnerzy
Merkury - partnerzy
Merkury - partnerzy
Merkury - partnerzy
Merkury - partnerzy